Over Molukse Voetstappen

Molukse Voetstappen is een initiatief van Myrna Groenink-Mastail en Nanneke Wigard. Sinds begin 2024 zijn Rachelle Houtman en Sandy Huwae het team komen versterken. Wij helpen bij het herijken en verrijken van lesstof en onderwijscurricula door het ondersteunen van leergemeenschappen, kerndoelenteams en methodemakers. Naast deze kennis- en materialenbank biedt Molukse Voetstappen ook (junior) kenniscolleges en komen wij op locatie ter versterking van kennis en deskundigheid.

Waarom Molukse Voetstappen?

betrouwbaar materiaal | waardevol netwerk |  aansluiting op lesdoelen 

Culturele uitwisseling

We leven in een pluriforme samenleving met verschillende groepen mensen. In gesprek gaan over elkaars cultuur kan tot mooie inzichten leiden en begrip. Binnen de Molukse gemeenschap is er ook diversiteit in religie, politiek, taal, gewoontes enz.

Jouw Molukse roots

Je afkomst begrijpen is essentieel voor je identiteit. Jezelf kunnen plaatsen in een historische, culturele en sociale context maakt je sterker en helpt je bij het uitleggen van jouw achtergrond aan anderen.

Een vaste plaats in het onderwijs

Bij veel Molukkers leeft de wens dat in het onderwijs structureel aandacht wordt besteed aan hun geschiedenis. Omdat die onderdeel is van de Nederlandse geschiedenis en als een vorm van erkenning. Molukse Voetstappen wil daaraan bijdragen.

Leerdoelen & lesdoelen

Ons aanbod sluit o.a. aan bij Wereldoriëntatie, Burgerschap, Geschiedenis, Kunst & Cultuur, Mediawijsheid. Leren over Molukkers gaat ook over: migratie, integratie met behoud van eigen identiteit, ruimte voor verschillen, multiperspectiviteit, kritisch bronnenonderzoek, omgaan met feiten en meningen.

Maatschappelijke thema's

De kennisbank wordt regelmatig bijgewerkt met nieuw cultuuraanbod en educatief materiaal dat aansluit bij actuele thema's zoals: koloniaal verleden, doorwerking van oorlog in generaties, Nederland als multiculturele samenleving, emancipatie van minderheden, kansengelijkheid en Words Matter.

Een schat aan informatie

De (gratis) lespakketten en programma’s zijn tevens bruikbaar voor buitenschoolse activiteiten. Ook voor kumpulan- of familiebijeenkomsten bieden we een leuke en betekenisvolle invulling. Het lesmateriaal kun je beschouwen als informatiepakketjes voor iedereen – jong en oud – die meer wil weten over de Molukse gemeenschap.

Visie & Missie

Bij Molukse Voetstappen geloven we in de kracht van empowerment, kennisversterking en deskundigheidsbevordering. Hiermee treden we in de voetsporen van wegbereiders uit het verleden zoals het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM) en zijn samenwerkingspartners. De schat aan lesmateriaal die het LSEM ontwikkelde, maken we via Molukse Voetstappen toegankelijk voor een breed publiek en breiden we uit met nieuwe lessen. We richten ons zowel op onderwijsprofessionals en beleidsmakers als op Molukse jongeren die op zoek zijn naar informatie over hun roots. Molukse Voetstappen wil bijdragen aan verankering van het Molukse erfgoed in het onderwijs en in het collectieve geheugen van alle Nederlanders.

Wie wij zijn

Myrna
Groenink-Mastail

Myrna Groenink-Mastail behoort als dubbelbloedje tot de derde generatie Molukkers. Zij organiseert culturele, educatieve en spirituele activiteiten. Haar kennis en vaardigheden maken haar een waardevolle sparringspartner en netwerker binnen de cultuur-, cultuureducatie- en onderwijssector. Op dit moment zet zij zich met hoofd en hart in om bottom-up onderwijscurricula te verbeteren. Haar kwaliteit is dat zij bovenal een metavisie heeft op kennisversterking. Zij benadrukt de waarde van het terugblikken in de geschiedenis en het vertalen daarvan naar maatschappelijke discussies in het heden.

Doordat zij op zoek ging naar betrouwbare historische informatie over Molukkers in Nederland, ontdekte zij de website ‘Vensters op de Molukse Geschiedenis’ van LSEM. En daar ontstond in 2021 het eerste contact met Nanneke Wigard. Samen besloten zij om Molukse Voetstappen op te zetten.

Myrna is de trotse eigenaresse van boutique wellbeing studio ‘In de Verdieping’. Deze bevindt zich in de benedenverdieping van hotel en restaurant De Bungelaer in Beers. Myrna verzorgt met hart en ziel privé- en groepslessen en Team Retreats.

Nanneke
Wigard

Nanneke Wigard is erfgoedprofessional onder de bedrijfsnaam Wigard Cultureel Erfgoed en voorzitter van Stichting Erfgoed Ontmoet. Opgeleid als Classica (incl. predoctorale lerarenopleiding) en Museoloog. Sinds dec. 1994 werkzaam binnen de Molukse gemeenschap. O.a. 25 jaar bij het Moluks Historisch Museum als collectiebeheerder en als directeur ten tijde van de oprichting van Museum Sophiahof van Indië tot nu (2017-2019). Daarnaast was zij als stafmedewerker in dienst van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers. Als zelfstandige werkt ze sinds 2020 aan diverse projecten op het gebied van Molukse geschiedenis en cultuur, o.a. boek en kennisspel ‘Ombak Maluku, Molukkers ongewild naar Nederland’ (i.s.m. Jim Worung); ontsluiting van de archieven van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers en vrouwenorganisatie Kelompok; training voor medewerkers van het Nederlands Openluchtmuseum; redactie van Marinjo Magazine; projectcoördinatie van diverse culturele en educatieve projecten; lezingen en advies.

Sandy Huwaë

Sandy Huwaë was een van de pioniers van het bi-cultureel onderwijs. Met haar zelf ontwikkelde lesmateriaal maakte zij een enorme impact. Ze studeerde in de jaren ’80 Indonesisch aan de Universiteit Leiden. Hier zette zij de Molukse studentenvereniging KakAde op en werd voorzitter. Haar ervaring en expertise in het basis- en voortgezet onderwijs, haar voormalige functies als onderwijsconsulent en docent zijn een aanwinst voor Molukse Voetstappen. Sandy maakt zich hard voor (h)erkenning en zelfbewustzijn van jonge Molukkers van het eigen erfgoed (geschiedenis, taal en cultuur). Zo droeg zij bij aan de vertaling van lagu-lagu in het boek Menyala, waarin Anis de Fretes onder het motto ‘Merantau’ de zeven Drentse woonoorden beschreef.

Rachelle Houtman

Rachelle Houtman is cultureel antropologe, moeder van drie en geschoold in de media. Tijdens haar studie deed zij onderzoek naar de motivatie van Molukkers in Nederland die zich inzetten voor duurzaamheid op de Molukken. Zij nam deel aan diverse culturele projecten binnen en buiten de Molukse gemeenschap. Rachelle nam bijvoorbeeld deel aan ‘Menyala de tentoonstelling’ en schreef een artikel in het gelijknamige boek. Haar kracht is verbinden en out-of-the-box denken. Zij ondersteunt Molukse Voetstappen bij de PR, events en de algehele marketingstrategie.

Samen hebben Myrna, Nanneke, Sandy en Rachelle een deskundig en waardevol netwerk met professionals uit het onderwijs, de cultuur(educatie)sector en (im)materieel erfgoed.

Het project Molukse Voetstappen wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning vanuit de Collectieve Erkenning van Indisch en Moluks Nederland (ministerie VWS).


Het belang van kennisversterking

Wat vind jij?

"Eindelijk is er weer een centrale plek waar docenten lesinformatie over de Molukse gemeenschap kunnen verkrijgen! Mooi dat Molukse Voetstappen dit op een toegankelijke wijze beschikbaar stelt met indrukwekkende vormgeving! "

Aäron Loupatty

Journalist en podcastmaker bij BNR Nieuwsradio

"Over de KNIL-tijd van mijn opa werd niet gesproken. Toen ik op mijn 24e in zijn voetsporen trad bij Defensie, was zijn trots echter enorm. Ik ben blij met de Kennisbank Molukse Voetstappen. Ik vind het heel waardevol voor mezelf en mijn kinderen, maar eigenlijk is het voor iedereen van belang. "

Diana Tahamata

Koninklijke luchtmacht

"Wat weet de Nederlander van ons Molukkers? Weinig, ondanks 425 jaar gezamenlijke geschiedenis. In mijn activiteiten met ADAK, de tentoonstelling MENYALA in het Drents Museum en het Drents Archief blijkt dit telkens. Molukse Voetstappen borgt de Molukse geschiedenis, cultuur en haar plaats in de Canon van Nederland. "

Anis de Fretes

Oud-redacteur van tijdschrift Tjengkeh, projectleider Schattenberg Verhalen

"Voor mij is het belang van educatie: kennis opdoen, je blik verbreden, over je eigen grenzen heen kijken en kritisch leren denken. "

Augustien Matulessy-Souisa

Voormalig directeur Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers

"De geschiedenis is er vooral om hem onder ogen te zien en er samen van te leren en elkaar te begrijpen. "

Wim Hillenaar

(Voormalig) burgemeester Cuijk

Heb je nog vragen?

Mocht je meer gedetailleerde informatie nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier. Wij zijn er om je verder te helpen en je vraag te beantwoorden. Soms is persoonlijk contact de beste manier, dus bellen mag ook.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het materiaal in de kennisbank?

Nee, hoor! Alle lessen en al het materiaal is gratis toegankelijk en gratis te gebruiken. We vinden het wel fijn als je een bronvermelding gebruikt. Zo zetten we samen Molukse Voetstappen op de (educatieve) kaart!

Hoe kan ik mijn kennis versterken?

Deze kennis- en materialenbank biedt naast lesmateriaal ook een tekst met hoofdlijnen van de Molukse geschiedenis en de mogelijkheid tot verdieping d.m.v. deskundigheidsbevordering.  

Kan ik suggesties doen voor nieuw lesmateriaal?

Graag! Molukse Voetstappen is altijd in beweging en we zijn blij met input. We zijn bereikbaar via ons contactformulier, e-mail en telefoon. Kom maar door, hoor! 

Ik heb geen Molukse kinderen in mijn klas, is dit relevant voor mij?

Bijna twee miljoen Nederlanders hebben een persoonlijke band met Nederlands-Indië/Indonesië. Kennis over deze voormalige Nederlandse kolonie is nog niet verankerd in het onderwijs. Dit is niet alleen relevant voor deze groep, onder wie Molukkers, maar voor alle leerlingen die in Nederland wonen en de Nederlandse geschiedenis leren. Zij hebben recht op een zo compleet mogelijk beeld. Of het nu gaat over de VOC, de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsoorlog, migratie of andere  gebeurtenissen waar Molukkers deel van uitmaken. Op tal van thema's en lesdoelen kan Molukse Voetstappen aanhaken: wereldoriëntatie, burgerschap, mediawijsheid, Words Matter, multiperspectiviteit, leren van personen van vroeger, integratie & identiteit, cultuur- en erfgoededucatie, kansengelijkheid enz.

Is het aangeboden materiaal didactisch en inhoudelijk getoetst?

Bij Molukse Voetstappen begrijpen wij als geen ander hoe lastig het is om betrouwbaar en bruikbaar lesmateriaal te vinden. Je wilt dat het inhoudelijk en didactisch in orde is en dat daarbij rekening wordt gehouden met actuele maatschappelijke discussies. Wij hebben o.a. gebruik gemaakt van eerder ontwikkeld materiaal van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM 1988-2014) en dat waar nodig geactualiseerd. Dat betekent dat het materiaal dat je hier vindt een dubbele kwaliteitscontrole heeft gehad. 

Zet de stap om je kijk op de wereld te verbreden