Adviesrapport 'Deel en verbind'

Al eerder kon u lezen over het adviesrapport 'Deel en verbind' dat als doel heeft om kennis over de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië te versterken. Hoe is dit rapport ontvangen en wat zijn de vervolgstappen?

Op 8 februari vorig jaar bezochten de projectleiders van Molukse Voetstappen, Myrna Groenink-Mastail en Nanneke Wigard, de bijeenkomst in Museum Sophiahof waar Maarten van Ooijen, tegenwoordig demissionair staatssecretaris van VWS, het adviesrapport Deel en Verbind in ontvangst nam. Vervolgens bood hij begin juli 2023 mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Cultuur en Media, zijn beleidsreactie aan de Tweede Kamer aan. Van Ooijen: ‘De geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië is onze eigen geschiedenis. Deze heeft diepe sporen achtergelaten in talloze families en daarmee ook in onze hele maatschappij. In het advies van de commissie wordt terecht aangegeven dat het belangrijk is dat we hierover de kennis in onze samenleving vergroten. Want vergroting van kennis leidt uiteindelijk tot meer inzicht en begrip.’
Uit zijn plan van aanpak blijkt dat veel van de adviezen uit het rapport worden overgenomen.

Onderwijs

Makers van de kerndoelen in het onderwijs krijgen van de minister van OCW de opdracht dat thema’s als koloniaal verleden en migratiegeschiedenis stevig moeten worden verankerd in het curriculum. Evenzo racisme, discriminatie en antisemitisme. Naar verwachting zullen de nieuwe kerndoelen rond de zomer van 2024 in concept opgeleverd worden. Tegelijkertijd wordt de bekendheid van gastlessen over Nederlands-Indië vergroot om die op meer scholen plaats te laten vinden. En er komt een dynamisch digitaal platform met de titel ‘Ons Land. Nederland – Nederlands-Indië, Indonesië’. De opdracht daarvoor is gegeven aan het Indisch Herinneringscentrum (IHC) in samenwerking met WO2net (voorheen Netwerk Oorlogsbronnen) en Metamorfoze (Koninklijke Bibliotheek). Deze website zal informatie bevatten over het gedeelde Nederlands-Indonesische verleden en de doorwerking van dit koloniale verleden op het heden waaronder een educatief platform met lesmateriaal. 
Halverwege 2023 hadden Myrna en Nanneke al het educatieve platform ‘Molukse Voetstappen’ gelanceerd met lesmateriaal specifiek over de Molukse geschiedenis en cultuur. Daarom zijn zij in de zomer in gesprek gegaan met de medewerkers van het IHC over samenwerking. Het platform waar het IHC aan werkt, zal eind 2024 online gaan. 

Cultuur en erfgoed

Voor de cultuur- en erfgoedsector is er eveneens een drietal maatregelen vastgelegd.  
Er zal een co-curator ‘Versterking Kennis Geschiedenis Nederlands-Indië/Indonesië’ aangesteld worden voor drie jaar om te bouwen aan een netwerk tussen musea en erfgoedinstellingen om de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië voor een breder publiek toegankelijk te maken. Er wordt een verkenning uitgevoerd naar het bestaande erfgoed in de publieke ruimte dat een relatie heeft met Nederlands-Indië/Indonesië. En op basis daarvan zal er een werkconferentie worden georganiseerd. Tot slot zal er een inventarisatie worden gemaakt van de verschillende dialoogvormen die door de gemeenschappen worden gebruikt waarbij wordt onderzocht waar de behoefte ligt voor verdere stimulering. 

Gemeenschappen

Uit het adviesrapport heeft de staatssecretaris overgenomen dat er geen sprake is van één ‘Indische gemeenschap’. In zijn beleidsreactie schrijft hij dan ook: ‘Er is niet één term die recht kan doen aan de diversiteit en de verschillende perspectieven binnen de gemeenschappen die verbonden zijn met de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië. Tegelijkertijd blijft het van belang recht te doen aan de meerstemmigheid en veelkleurigheid van deze gemeenschappen. Daarom zal voortaan de term ‘Indische, Molukse, Papoea en Chinees-Indonesische gemeenschappen’ gebruikt worden. Kortweg aangeduid met de term gemeenschappen.’ 

 

Lees hier de volledige beleidsreactie. 

Lees hier het artikel van 7-6-2023 over het adviesrapport Deel en verbind.

De afbeelding van de schoolplaat komt uit het lespakket 'Nootmuskaat'

Gepubliceerd: 7-1-2024

 

Zet de stap en leer over het Molukse verhaal