Wonderbare visvangst in Haruku

Adat en milieubeheer op de Midden-Molukken.

Trefwoord: milieu-educatie, wereldoriëntatie

Vorm: lesbrief

Doelgroep: voortgezet onderwijs
In de traditionele Molukse samenleving zijn er (ongeschreven) regels voor het beheer van zee en bos. Hoewel deze tradities onder druk staan, valt er veel te leren uit deze omgang met de natuur.

Extra: artikel ‘Draag ook de kewang-spirit uit!’ (Jamie Schaduw,  Marinjo nr. 6 2022, p. 46-47). Hierin vertelt Teria Salhuteru Sitanala, oprichter van Moluccas Coastal Care op Ambon, hoe deze organisatie zich inzet voor de bescherming van de Molukse kustlijnen, de ecosystemen en kleine eilandgemeenschappen.

Om te downloaden:

Inleiding 'Wonderbare visvangst in Haruku'

Lesbrief 'Wonderbare visvangst in Haruku'

Artikel ‘Draag ook de kewang-spirit uit!’