Vensters op de Molukse geschiedenis

Molukse geschiedenis tot 1950 met verhalen over historische personen.

Trefwoord: geschiedenis, specerijenhandel, VOC, kolonialisme, KNIL, nationalisme, dekolonisatie, RMS, historische personen

Vorm: website

Doelgroep: voortgezet onderwijs
‘Vensters op de Molukse geschiedenis’ is een website waar je informatie vindt over vijfhonderd jaar Molukse geschiedenis. De periode van 1450 tot 1950 is ingedeeld in zes tijdvakken. De geschiedenis wordt verteld in de vorm van twintig verhalen over belangrijke personen en gebeurtenissen. 

Je kunt de twintig verhalen zien als vensters die bepaalde personen, gebeurtenissen en momenten in de geschiedenis uitvergroten. Daarbij zijn keuzes gemaakt. Welke personen, gebeurtenissen en momenten geven inzicht in de belangrijkste historische ontwikkelingen op de Molukken? Welke verhalen laten zien hoe Molukkers de historische gebeurtenissen hebben beleefd en hoe ze erop hebben gereageerd?

Voor leerlingen: 

Door de combinatie van verhalen en achtergrondinformatie kan je de website gebruiken om verbanden te leggen. Verbanden tussen de ‘grote geschiedenis’ van Azië en Europa en de ‘kleine geschiedenis’ van de Molukse eilanden.

Voor docenten: 

Deze website sluit aan bij de door de commissie ‘De Rooy’ voorgestelde indeling van de (Nederlandse) geschiedenis in tijdvakken. Daarnaast sluit de website aan bij de aanpak van de Canon van Nederland, door verhalen te presenteren als ‘vensters’ die historische gebeurtenissen nader belichten en tot leven wekken.

Ga naar Vensters op de Molukse geschiedenis

Vensters Molukse geschiedenis

Om te downloaden:

Vensters Molukse geschiedenis - overzicht raakvlakken met tijdvakken De Rooy en Canon van Nederland