Molukkentijd

Maak zelf een memoryspel en tropenpuzzel.

Trefwoord: activiteiten, verhalen, spelletjes

Vorm: activiteitenprogramma 

Doelgroep: 4-6 jaar
Activiteitenprogramma waarmee kinderen kennismaken met de Molukken: een dierenverhaal, kleurplaat Maluku, materiaal om een memoryspel en een tropenpuzzel te maken.

Om te downloaden:

Activiteitenprogramma 'Molukkentijd'

Bijlage 'Molukse memory'

Bijlage 'Tropenpuzzel'

Bijlage 'Kleurplaat Maluku'

Gebruiksaanwijzing