Het woonoord Schattenberg in herinneringen

Verhalen van volwassenen en kinderen over de komst naar Nederland en het leven in Schattenberg.

Trefwoord: geschiedenis, oriëntatie op jezelf en de wereld (Tijd), migratie, multiculturele samenleving, verhalen, woonoorden

Vorm: bundel verhalen

Doelgroep: bovenbouw primair onderwijs, onderbouw vmbo
Oud-bewoners van woonoord Schattenberg in Drenthe vertellen verhalen over het KNIL, de komst naar Nederland en het opgroeien in Schattenberg: de woonomgeving, medische zorg, onderwijs en werk, kerk en geloof, contact met Nederlanders.

Woonoord Schattenberg heette tijdens de Tweede Wereldoorlog kamp Westerbork. Het was een doorgangskamp voor Joden en andere vervolgden en gevangenen van de nazi’s voordat ze naar concentratiekampen werden vervoerd. Na de oorlog was kamp Westerbork een interneringskamp voor personen die met de nazi’s hadden samengewerkt. Daarna een opleidingskamp voor militairen die o.a. naar Nederlands-Indië gingen. In 1950-1951 werden er Indische Nederlanders opgevangen. Het kamp kreeg toen de naam ‘De Schattenberg’. Vanaf maart 1951 tot 1971 woonden er Molukkers in woonoord Schattenberg.

Om te downloaden:

'Het woonoord Schattenberg in herinneringen'

Plattegrond woonoord Schattenberg