Bronnen en putten, bakken en pijpen

Een lesbrief over drinkwater op de Molukken.

Trefwoorden: ecologie, drinkwater

Vorm: lesbrief

Doelgroep: onderbouw vmbo
Schoon drinkwater komt in Nederland gewoon uit de kraan. Op de Molukken is schoon water schaarser. Wat doet men om aan drinkwater te komen?

Extra: artikel met Molukse zegswijzen over water en zee.

Vrouw bij waterput
Water halen uit de waterput (coll. LSEM/Netwerk Molukkers Leerdam)


Om te downloaden:

Inleiding 'Drinkwater'

Lesbrief 'Bronnen en putten, bakken en pijpen'

Bijlage 'Zegswijzen over water'