Voor leerkrachten en docenten

Zoek je kant en klaar lesmateriaal over een Moluks onderwerp? Wil je je lessen intercultureler maken? Laat je inspireren!

Veel Nederlandse leerlingen hebben hun oorsprong in andere delen van de wereld. Kunnen zij zich voldoende herkennen in het huidige aanbod op school? Of vraagt onze multiculturele samenleving om een andere invulling van bijvoorbeeld de lessen Geschiedenis, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Maatschappijleer en Burgerschap? Steeds meer scholen zien het belang in van kennisversterking vanuit meer perspectieven dan alleen het westerse perspectief, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van burgerschap van alle leerlingen.

Met Molukse Voetstappen willen wij bijdragen aan het vergroten van kennis over de geschiedenis die Molukkers en Nederlanders al eeuwen met elkaar delen. Deze geschiedenis kenmerkt zich door strijd èn samenwerking en werkt nog steeds door in het heden. Denk maar aan thema’s als ontdekkingsreizen, de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de Nederlandse handelsgeest, de Gouden Eeuw, de koloniale tijd, de Tweede Wereldoorlog en de komst van Molukkers en andere mensen vanuit de voormalige koloniën naar Nederland. Deze gebeurtenissen kennen meerdere kanten en vele verhalen. Met het lesmateriaal op deze website willen wij jou als leerkracht of docent de mogelijkheid bieden om dieper in te gaan op deze thema’s vanuit een breder perspectief.

Eerste stap

Wil je meer weten over de Moluks-Nederlandse geschiedenis, begin dan met het overzicht.
Kies vervolgens bij Lesmateriaal voor primair onderwijs of voortgezet onderwijs. Elk lespakket of lesbrief heeft zijn eigen pagina, waar je het lesmateriaal gratis kunt downloaden. Soms is er een inleiding of docentenhandleiding bij met meer achtergrondinformatie en lessuggesties.
De genoemde niveaus, groepen en leeftijdscategorieën geven een richting aan maar hoeven niet strak gehanteerd te worden. Het materiaal kan ook buiten het onderwijs gebruikt worden zoals de activiteitenprogramma’s met Molukse spelletjes en verhalen.

Tijdvakken en vensters

Werk je bij jou op school met tijdvakken of canonvensters? Dan ben je vast benieuwd hoe je de Molukse geschiedenis daarin kunt behandelen. Ga daarvoor naar Vensters op de Molukse geschiedenis.

Meer stappen

Wil je je lessen combineren met een gastspreker in de klas of een excursie naar een museum? Bij Cultuurmakers geven we suggesties om verbinding te leggen tussen maatschappij en klas.

Veel scholen en methodemakers willen wel een grotere stap zetten om hun educatieve aanbod structureel meer inclusiever maken, maar weten niet precies hoe of kampen met tijdgebrek. Wij kunnen jouw partner zijn om dit te realiseren. Lesmateriaal op maat en deskundigheidsbevordering behoren ook tot de mogelijkheden die Molukse Voetstappen biedt. Bekijk ons aanbod.

Veel van het lesmateriaal op deze website is in het verleden gemaakt door het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers dat zich inzette om de onderwijspositie van Molukkers te verbeteren. In de komende periode zullen wij in samenwerking met scholen en andere partners nieuwe lessen ontwikkelen. De eerstvolgende is: 'De komst van Molukkers naar Nederland' (PO). Jouw ideeën zijn welkom!

Zet de stap om je kijk op de wereld te verbreden